2017-01-24

Zadania Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest samorządową instytucją kultury a do podstawowych jej zadań należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na terenie Gminy Żukowo. Nasza działalność skupia się nie tylko na organizacji różnego rodzaju imprez, festiwali, koncertów, spektakli, wystaw, ale również na prowadzeniu zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Oprócz działalności kulturalnej OKIS prowadzi również działalność sportową, a także odpowiada za utrzymanie niektórych boisk i prowadzenie miejscowego punktu informacji turystycznej.

 

Realizując swoje zadania Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie stara się aktywnie współpracować z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą społeczną i parafiami.

 

Staramy się być instytucją otwartą na mieszkańców i poszczególne środowiska, zarówno w sferze kultury, jak i sportu. Taka instytucja jak Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie powinna być instytucją otwartą na ludzi i na działanie. Mimo, iż nie wszystkie pomysły mieszkańców można zrealizować i nie wszystkie propozycje OKIS spotkają się z akceptacją, to jednak wierzymy, iż otwartość daje poczucie, że instutucja taka jest potrzebna a jej funkcjonowanie wzbogaca życie mieszkańców Gminy Żukowo.