2017-03-29

Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za rok 2015.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za 2015 rok (Zarządzenie Burmistrza nr 81/2016 z dnia 11.05.2016r.).
  3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za rok 2016.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za rok 2016 (Zarządzenie Burmistrza nr 83/2017 z dnia 08.05.2017r.)
  5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za rok 2017.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za rok 2017 (Zarządzenie Burmistrza nr 125/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.)

Załączniki

  SPRAWOZDANIE Z WYKO... 2015 rok.pdf 337,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Burmis...r 81 2016.pdf 26,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPRAWOZDANIE Z WYKO...O za 2016.pdf 438,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zatwierdzenie spraw....05.2017).pdf 146,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPRAWOZDANIE Z WYKO... 2017 rok.pdf 253,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Burmis... 125 2018.pdf 145,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się